HoşgeldinizAlanında deneyimli kişiler tarafından çok kısa bir süre içersinde Mart 2010’da kurulan TÜRKÄ°YE AKREDÄ°TASYON KURUMUNDAN AKREDÄ°TE OLMUŞ (Akreditasyon No: AB-0418-T) ve “ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÄ°ZLERÄ° ÖN YETERLÄ°K BELGESÄ°”NÄ° (Belge No: ÖY – 32/210/2010) almış Isparta Belediyesi Kömür Analiz Laboratuarı müşteri odaklı resmi bir kuruluştur.

Şu anda katı yakıt analizleri bakımından hizmet vermekte olan laboratuarımızda başlıca ithal linyit, ithal toz, yerli kömürler ve bunlardan üretilen briketler gibi çeşitli kömür numuneleri ile yakıt amaçlı üretilen kömür numunelerinin uluslar arası standartlarda ISO-TSE veya ASTM analizleri yapılmaktadır

Laboratuarımızın performansını sürekli geliştirmek, iyileştirmek kalıcı hedefimizdir.

Isparta Belediyesi Kömür analiz laboratuarı, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamak, şartlarını yerine getirmek ve müşteri beklentilerini aşmak için iyi mesleki uygulama ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutmakta, oluşturduğu kalite sistemiyle verilen hizmetin hızlı ve hatasız olmasını güvence altına almaktadır.

Müşterilerimiz Türkak tarafından akredite olan ve Çevre bakanlığından ön yeterlilik almış laboratuarımızdan deney hizmeti almadan önce Isparta Belediye Meclisi tarafından belirlenen ve www. komuranaliz.com adresindeki internet sayfamızda yayınlanan analiz ücretlerini, yine sitemizde yayınlanan Isparta Belediyesi hesabına analiz ücretlerini yatırmalıdırlar. Müşterilerimiz inter aktif işlemlerde bulunan başvuru formunu ve yine sayfada bulunan dilekçe örneğini doldurup banka dekontuyla birlikte Kömür Analiz Laboratuarına faks çekmeleri gerekmektedir.

Isparta Belediyesi Kömür analiz laboratuarının tüm personeli TSE EN ISO / IEC 17025 standardını Mart 2010’da temel olarak hazırlanan kalite yönetim sistemine uygun çalışmakla ve deney hizmetlerini sistem dokümanlarında açıklanan politika ve talimatlara göre gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleriyle, müşteri odaklılık temelinde kalite sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, hataları ve müşteri şikâyetlerini en aza indirmek Isparta Belediyesi Kömür analiz laboratuarının hedefi ve taahhüdüdür.Haberler / Duyurular


07 Kasım 2010
Isparta Kömür Analiz Laboratuvarı Resmi İnternet Sitesi açıldı. İnternet sitemiz üzerindeki.. Devamı


Hızlı İşlem Menüsü


248-729-9138

979-704-1912

Belgelerimiz


(919) 368-4024